OM HH EL

Företaget etablerades 1987 av Hans Hansson och Bo Larsson. Hans är infödd Hönö-bo och Bosse hör hemma på Hälsö.

 

HH står således för Hönö respektive Hälsö.