OM HH EL

Företaget etablerades 1987 av Hans Hansson och Bo Larsson. Hans är infödd Hönö-bo och Bosse hör hemma på Hälsö.

HH står således för Hönö respektive Hälsö.

Hans gick i pension 2017. Sedan oktober 2017 drivs företaget vidare av Bosse och hans son Johan.